Velykų šventė

Kas ten bėga?-Zuikis Puikis. Ką jis neša?-Margučius. O iš kur?-Iš tėviškėlės. O pas ką?-Pas vaikučius. Po šv. Velykų į darželį susirinkusius darželio vaikus aplankė kiškis Piškis su kiškiene. Jie pakvietė mažuosius į vaikų Velykėlių šventę. Balandžio 20 d. dideli ir… Skaityti toliau →

Pasidalinimas darbo patirtimi ,,Bitutėje“

Balandžio 12 dieną Jonavos mokykloje-darželyje ,,Bitutė“ vyko Jonavos rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kurio tema ,,Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems raidos sutrikimų“. Gausi įstaigos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Skodienė, jungtinės specialiosios ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtoja –… Skaityti toliau →

MINĖJOME TARPTAUTINĘ VAIKŲ KNYGOS DIENĄ

  Balandžio 6 dieną, „Pelėdžiukų“ grupės mažieji artistai pasikvietė darželio vaikus į salę, kartu paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną. Auklėtoja Asta Babilienė pristatė vaikams Linos Žutautės knygą „Kakė Makė groja dūdele“. Auklėtoja knygos iliustracijas demonstravo skaidrėse, o  „Pelėdžiukų“ grupės vaikai,… Skaityti toliau →

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Ms Word failas:NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI) Diagnostinių testų vykdymas 2 klasėje Diagnostiniai testai padeda įvertinti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus ir diagnozuoti problemas, kurias galima spręsti ugdymo procese tikslingai naudojantis diagnostinių vertinimų… Skaityti toliau →

Baltieji pradeda….2017

Kovo 29 d. mokykloje – darželyje „Bitutė“ vyko netradicinis šaškių turnyras „Baltieji pradeda….2017“.  Šaškių turnyre iš viso dalyvavo 14 ugdytinių iš abiejų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupių. Vaikus paruošė pedagogės: Diana Bazevičienė, Kristina Novikienė ir Erika Orlauskienė.  Šventės pradžioje vaikai prisiminė visas… Skaityti toliau →

Bičių dieną

Kovo 27 dieną visa „Bitutės“ bendruomenė šventė „Bičių dieną“. Pasak senolių, tą dieną bitininkai apeina avilius, apžiūri po žiemos bundančias bites, kitaip sakant žadina bites. Mažieji „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių dainorėliai ir šokėjai, padedami auklėtojų Astos Babilienės, Dalios Jankauskaitės ir… Skaityti toliau →

Vaikų rašinių ir eilėraščių konkursas

Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro kvietimu dalyvavome vaikų rašinių ir eilėraščių konkurse „Augu Lietuvoje laimingas. Augu Jonavoje laimingas“. Vaikams buvo siūloma rašyti rašinius ar eilėraščius apie tai, kodėl jiems gera gyventi savoje šalyje ar savame mieste. Šiais metais… Skaityti toliau →

„BITUTĖ“ UŽ DRAUGIŠKUMĄ

Jau šeštus metus dalyvavome Vaikų linijos inicijuotoje veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ“. Šiais metais kovo 20-24 d. kadangi dalyvaujame tarptautinėse prevencinėse programose „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“, VšĮ „Vaiko labui“ siūlymu klasėse ir grupėse kūrėme „Draugystės knygas“. Jose buvo atskleistos bendravimo… Skaityti toliau →

Paminėta Žemės diena

Jonavos mokykloje-darželyje ,,Bitutė“ Žemės dienos paminėjimas tapo tradicija. Jau penktus metus iš eilės čia susirenka rajono trečių – ketvirtų klasių mokiniai savo žinias apie gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, jos saugojimą pasitikrinti viktorinoje „Žemė – mano namai“. Šis renginys kūrybiškai… Skaityti toliau →

Labas, Žeme

Ačiū saulei, kad šildo žemę. Ačiū žemei, kad augina medį. Ačiū medžiui, kad suteikia pavėsį žolei. Ačiū žolynams, kad grožiu ir spalvomis džiugina  žmogų. Ačiū  žmogui už tai, kad myli saulę, žemę, medžius ir gėles, Už tai, kad moko visa tai… Skaityti toliau →

« Senesni įrašai

© 2017 Bitutė — Bitutė: Jonavos mokykla - darželis